Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Świetlica


Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas I-III

codziennie od 6.30 do 17.00

 

Ramowy plan dnia

7.00 - 8.00

Czytanie i słuchanie baśni.

Gimnastyka poranna przy muzyce.

Zajęcia własne nadzorowane:

 • rysowanie;
 • gry planszowe;
 • konstruowanie z klocków;
 • przygotowanie do lekcji.
 8.00 - 8.25  Przygotowanie dzieci do zajęć na basenie.
 8.25 - 12.15

Zajęcia na basenie.

Śniadanie, herbata.

Zajęcia własne nadzorowane.

 12.15 - 14.00

 Obiad.

Zajęcia własne nadzorowane:

 • gry planszowe;
 • czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek;
 • gry i zabawy ćwiczące sprawność manualną;
 • czytanie prasy dziecięcej.
 14.00 - 16.00

 Podział na grupy wychowawcze.

Zajęcia kierowane:

 • plastyczne: origami, malowanie, wycinanie, rysowanie;
 • konkursy;
 • quizy;
 • gry i zabawy tematyczne;
 • gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym lub w auli.

Zajęcia indywidualne:

 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • czytanie książek.
 16.00 - 17.00

 Zajęcia własne nadzorowane.

Porządkowanie sali.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

 

1. Rodzice, opiekunowie prawni dziecka lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek osobistego przyprowadzania i oddania dziecka pod opiekę nauczyciela dyżurującego oraz odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej i zapewnienia mu bezpiecznego powrotu do domu.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Upoważnienie powinno być pisemne oraz zawierać imię i nazwisko osoby wskazanej przez rodziców - upoważnienie zostaje w dokumentacji świetlicy.

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

5. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby nieupoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu nie będzie oddane pod jej opiekę.

6. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownym orzeczeniem sądowym.

7. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy do godziny jej zamknięcia.

8. Nadzór opiekuńczo-wychowawczy nad uczniami nie jest sprawowany przez nauczycieli-wychowawców świetlicy przed godziną 7.00 i po godzinie 17.00.

9. Gdy klasa kończy lekcje, uczniowie nie odebrani osobiście przez rodziców, opiekunów i nie mający pisemnego oświadczenia rodziców o samodzielnym powrocie do domu są zobowiązani zgłosić się i zapisać w świetlicy szkolnej.

10 Uczniowie oczekujący na lekcje są zobowiązani zapisać się do świetlicy według w/w zasad lub pod opieką rodziców mogą przebywać w holu szkoły. 

 


Do góry